Έλεγχοι Δεξαμενών – Gas Free

Οι περιοδικοί έλεγχοι των δεξαμενών καυσίμων είναι απαίτηση της νομοθεσίας (ΠΔ 118/2006). Υλοποιούνται βάση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-1:2003.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από εξειδικευμένα στελέχη μας, πιστοποιημένους Πραγματογνώμονες ADRΣυμβούλους Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει τεράστια σχετική εμπειρία και εξειδίκευση ως μέλος του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ που έχει αναλάβει τη μελέτη και αδειοδότηση περισσότερων από 1200 εγκαταστάσεων πρατηρίων και αποθηκών υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα.

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών σε δεξαμενές και σε κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον, όπως χώροι που περιέχουν ή περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα υγρά ή αέρια ή στερεά, δηλητηριώδη αέρια, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Απαλλαγής από Επικίνδυνα Αέρια (GAS FREE).

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από Χημικό ή Χημικό Μηχανικό, που έχει την προβλεπόμενη πιστοποίηση Πραγματογνώμονα ADR και διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό και σύγχρονα διακριβωμένα όργανα μετρήσεων ώστε να μπορεί να διενεργεί ελέγχους GAS FREE σε όλη την Ελλάδα.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras