Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης

Η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και για ορισμένες άλλες δραστηριότητες που η εγκατεστημένη ισχύς τους υπερβαίνει τους 80 ίππους.

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού της επιχείρησης και της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται ενδεικτικά :

 • επίβλεψη της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

 • ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 • τήρηση των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας μέτρων πυρασφάλειας

 • τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας

 • παρακολούθηση της ισχύος όλων των προβλεπόμενων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την σύννομη λειτουργίας της επιχείρησης.

Η επαγγελματική ενασχόληση μας με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας καθώς και με τα θέματα αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων, μας βοηθά σημαντικά και στην άσκηση των καθηκόντων Μηχανικού Επίβλεψης, καθώς η γνώση της νομοθεσίας αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η γνώση της νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας της εργασίας, έχουν καθοριστική συμβολή στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Συνεπώς έχουμε εντάξει και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της ΕΞ.Υ.Π.Π.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras