ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2ου ΜΕΡΟΥΣ

Οι επιθεωρήσεις 2ου μέρους αποτελούν επιθεωρήσεις που εκτελούνται για λογαριασμό κάποιας εταιρίας προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των συνεργατών/προμηθευτών/υπεργολάβων σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα, κανονισμούς, οδηγίες ή προδιαγραφές.

H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτοντας καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό αναλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων 2ου μέρους για ζητήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας.

Ενδεικτικά κάποια από τα οφέλη από την ανάθεση της επιθεώρησης στην εταιρία μας είναι:

 • Διαμόρφωση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους της εκάστοτε επιθεώρησης,
 • Παράδοση αναλυτικής αναφοράς με φωτογραφική τεκμηρίωση,
 • Πλήρης αποτύπωση όλων των ευρημάτων της επιθεώρησης, θετικών και αρνητικών,
 • Πλήρως καταρτισμένοι και έμπειροι επιθεωρητές αναφορικά με το εκάστοτε αντικείμενο της επιθεώρησης,
 • Ακεραιότητα και αμεροληψία των επιθεωρητών,
 • Δυνατότητα διενέργειας ανάλυσης benchmarking μεταξύ των συνεργατών/προμηθευτών/υπεργολάβων που επιθεωρήθηκαν,
 • Εξοικονόμηση διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras