Μεθοδολογία Διαχείρισης της νόσου COVID 19

Τα συχνότερα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι περισσότεροι οργανισμοί αναφορικά με την νόσο Covid 19 είναι:

 • η προσέλκυση πελατών,
 • η διασφάλιση αδιάληπτης λειτουργίας της αλυσίδας προμηθειών / αποστολών,
 • η συμμόρφωση με τα κείμενα στη λειτουργία τους Υγειονομικά Πρωτόκολλα,
 • η ανησυχία του προσωπικού & των πελατών,
 • η απουσία κατάλληλων οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προστασίας,
 • η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης κρουσμάτων & επιχειρησιακής συνέχειας,
 • η ασφαλής επαναλειτουργία και εταιρική φήμη.

 

Οι συχνότερες συνέπειες της μη ορθής ή αποτελεσματικής διαχείρισης των ανωτέρω είναι:

 • Απώλεια πελατολογίου ή/και διαταραχή συνεργασιών,
 • Διστακτικότητα εργαζομένων,
 • Νομικές κυρώσεις,
 • Μείωση παραγωγικότητας και βαθμού εξυπηρέτησης / ικανοποίησης πελάτη
 • Επιχειρηματικοί κραδασμοί,
 • Διασπορά της νόσου Covid 19,
 • Εταιρική φήμη και επιχειρησιακή συνέχεια.

 

 

H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια της εταιρίας μέσω:

 

 1. Ανάπτυξης τεκμηρίωσης για την πλήρη συμμόρφωση με τα Υγ. Πρωτόκολλα.
 2. Ανάπτυξης τεκμηρίωσης σύμφωνα με ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης
 3. Ελέγχου ικανοποίησης των απαιτήσεων των Υγ. Πρωτοκόλλων.
 4. Ελέγχου τήρησης και εφαρμογής των μέτρων που έχει θεσπίσει η εταιρία.
 5. Προτάσεων βελτίωσης στα θεσπισμένα και εφαρμοστέα σχέδια δράσης του οργανισμού.

 

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras