ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η πιστοποίηση ότι ένα προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλές για χρήση, είναι το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία του στην παγκόσμια αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής) καθώς για πολλές κατηγορίες προϊόντων η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική (π.χ. δομικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, μηχανές, οικιακές συσκευές και πολλά άλλα). Επίσης εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

H πιστοποίηση είναι υποχρέωση του κατασκευαστή αλλά και του εισαγωγέα – αντιπροσώπου όταν ένα προϊόν εισάγεται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).

Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και καινοτομιών ενός προϊόντος διασφαλίζει τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστατεύει τον κατασκευαστή του από αθέμιτες πρακτικές.

Συνεπώς η σημασία της πιστοποίησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι μεγαλύτερη, γιατί δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και δημιουργεί ευκαιρίες πώλησης σε νέες απαιτητικές αγορές, ενώ παράλληλα προστατεύει τον κατασκευαστή σε περίπτωση ανεπιθύμητου συμβάντος (ατύχημα κατά τη χρήση του προϊόντος ή καταγγελία από πελάτη ή τον ανταγωνισμό).

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπόνηση τεχνικών φακέλων και μελετών για:

• Πιστοποιήσεις προϊόντων CE
• Εγκρίσεις τύπου προϊόντων
• Κατοχύρωση πατέντας και απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
• Σχεδιομελέτη και υπολογισμό αντοχής προϊόντων και κατασκευών
• Σύνταξη φύλλων δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS)

Η επιτυχημένη παρουσία της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. στον τομέα αυτό «πιστοποιείται» από:

• Τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες μας για τους οποίους αναλάβαμε την εκπόνηση τεχνικών φακέλων για την πιστοποίηση προϊόντων τους
• Την 100% θετική έκβαση σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής φακέλων από την εταιρία μας για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών πελατών.

«η πιστοποίηση δίνει στο προϊόν μεγαλύτερη αξία»

 

Πιστοποίηση CE

Πατέντες – Ευρεσιτεχνίες

Εγκρίσεις τύπου

Καταχώρηση χημικών προιόντων – ΜSDS

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras