Καταχώρηση χημικών προιόντων – Μ.S.D.S.

Ταξινόμηση & Επισήμανση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Καταχώρηση χημικών στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Καταχώρηση καθαριστικών στο ΓΧΚ

Καταχώρηση βιοκτόνων σκευασμάτων στον ΕΟΦ

Καταχώρηση βιοκτόνων σκευασμάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Καταχώρηση τρωκτικοκτόνων & εντομοκτόνων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Καταχώρηση λιπαντικών κινητήρων & βαλβολινών στο ΓΧΚ

Γνωστοποίηση καλλυντικών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Κοινοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΦ

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras