Κοινοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον Ε.Ο.Φ.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό επεμβατικότητας στον ανθρώπινο οργανισμό. Εμπίπτουν προϊόντα, όπως: ορθοπεδικά, εξεταστικά γάντια, φακοί επαφής, γάζες, αναπηρικές καρέκλες κτλ.
Φέρουν υποχρεωτικά την σήμανση CE, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΚ.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη συμμόρφωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την κείμενη νομοθεσία.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • κατάταξη του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην κατάλληλη κατηγορία

 • προετοιμασία του τεχνικού φακέλου για κατάθεση στον Ε.Ο.Φ.

 • πιστοποίηση προϊόντος κατά CE

 • εγγραφή στα Μητρώα Κατασκευαστών του Ε.Ο.Φ.

 • έκδοση άδειας δυνατότητας παραγωγής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras