Ταξινόμηση & Επισήμανση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά πρέπει να ταξινομούνται και να επισημαίνονται, σύμφωνα με τον CLP, 1272/2008/EK για τις ουσίες και την ΑΧΣ 265/2002 για τα μείγματα.

 Όλοι οι φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού (παραγωγοί, εισαγωγείς, διανομείς) οφείλουν να ταξινομούν και να επισημαίνουν ορθά τα προϊόντα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά.

Όσον αφορά την επισήμανση, η νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα:

  • αναγραφή συγκεκριμένων φράσεων

  • αναγραφή συμβόλων

  • συγκεκριμένες διαστάσεις ετικέτας και συμβόλων ανάλογα με τον όγκο της συσκευασίας.

Στην ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνουμε την ορθή ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras