Πατέντες – Ευρεσιτεχνίες

Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και καινοτομιών ενός προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για κάθε επιχείρηση γιατί διασφαλίζει τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστατεύει τον κατασκευαστή του από αθέμιτες πρακτικές.

Έτσι η επιχείρηση ενδυναμώνει τη θέση της στην αγορά καθώς αφενός τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και αφετέρου αποτρέπουν την αντιγραφή τους από τον ανταγωνισμό.

Η διαδικασία ξεκινά με τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου που περιλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις, τεχνική περιγραφή και συνοπτικά σχέδια του προϊόντος, αναλυτική παρουσίαση των αξιώσεων κ.ά. και ολοκληρώνεται με την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο εθνικό (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ) ή ευρωπαϊκό οργανισμό (European Patent OfficeEPO).

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει επιτύχει 100% θετική έκβαση σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής φακέλων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών πελατών μας.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras