ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ

Η αγορά των ακινήτων αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάγκη για σωστές και επαρκώς τεκμηριωμένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων, βάσει διεθνώς αποδεκτών εκτιμητικών προτύπων, από πιστοποιημένους εκτιμητές αδιαμφισβήτητου κύρους, είναι πιο σημαντική από κάθε άλλη φορά.

Στο πλαίσιο αυτό η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με τον Τομέα Μελετών Ανάπτυξης Ακινήτων της μελετητικής εταιρίας του ομίλου, δεν εκτιμά απλώς οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα, αλλά είναι σε θέση να σας παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες, κατευθύνσεις και υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Λειτουργεί δηλαδή ως εξειδικευμένος σύμβουλος με τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις, μελέτες και σχέδια και γενικά τεχνικές υπηρεσίες με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σας στην ανάπτυξη ακινήτων.

Μια από τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες μας είναι οι εκτιμήσεις κινητών αξιών για ασφαλιστική χρήση, για καταρτίσεις οικονομικών καταστάσεων και για αγοραπωλησίες. Οι κινητές αξίες που εκτιμούνται είναι μηχανήματα, οχήματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός επιχειρήσεων.

 

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras