ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διενεργούμε επιθεωρήσεις προεκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων και επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Η έκθεση προς τον πελάτη περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου, εκτίμηση της μέγιστης δυνατής ζημιάς, καθώς και προτάσεις για τη λήψη προστατευτικών μέτρων ενώ συνοδεύεται από φωτογραφίες ή/και σχέδια των εγκαταστάσεων κ.α.

Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και η εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε 1800 επιχειρήσεις και τεχνικά έργα κάθε είδους σε όλη την Ελλάδα, καθιστούν την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. την καλύτερη επιλογή για την εκτίμηση ασφαλιστικού κινδύνου.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras