ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί μια σημαντική θεσμική παρέμβαση, η οποία προβλέπει την αποκατάσταση μιας ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημίας εξ’ ολοκλήρου – συμπεριλαμβανομένων και όλων των δαπανών – από τον ρυπαίνοντα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να έχει διασφαλίσει τις απαραίτητες ασφαλιστικές εγγυήσεις οι οποίες θα τη θωρακίσουν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Επιπλέον, για τις εν δυνάμει ρυπογόνες επιχειρηματικές δραστηριότητες (επιχειρήσεις που παράγουν, εμπορεύονται ή μεταφέρουν χημικά προϊόντα – πετρελαιοειδή, εταιρίες συλλογής & μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων κ.α.), ισχύει ήδη ένα αυστηρό καθεστώς παρακολούθησης.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., αξιοποιώντας την πολύ μεγάλη τεχνογνωσία της σε θέματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη μεγάλη εμπειρία της «αδελφής» μελετητικής εταιρίας στις περιβαλλοντικές μελέτες, έχει αναπτύξει έναν τομέα εξειδικευμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης για ασφάλιση – εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras