ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται επί ζημιών και ατυχημάτων, τόσο ασφαλιστικού, όσο και ευρύτερου επιχειρηματικού ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Αφορούν κυρίως:

 • Έρευνα συνθηκών & προσδιορισμό αιτίων ατυχήματος / ζημίας

 • Εκτίμηση έκτασης υλικών ζημιών και μεθόδων αποκατάστασης

 • Εκτίμηση αξιών για ασφαλιστήρια συμβόλαια

 • Διαπίστωση τήρησης όρων ασφαλιστήριων συμβολαίων

 • Διαπίστωση τήρησης νομοθεσίας

Οι πραγματογνωμοσύνες που συντάσσουμε, υποστηρίζονται, εφόσον χρειαστεί, σε δικαστήρια ή επιλύσεις διαφορών μέσω διαιτησίας.

Οι πραγματογνωμοσύνες που αναλαμβάνουμε διενεργούνται για ατυχήματα / ζημιές που προκαλούνται από:

 • Φωτιά ή έκρηξη

 • Φυσικές Καταστροφές (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί κ.ά.)

 • Κλοπή, Ληστεία κ.λπ.

 • Μηχανικές και Ηλεκτρονικές Βλάβες

 • Τεχνικά Έργα

 • Μεταφορές προϊόντων, Φορτοεκφορτώσεις κ.λπ.

 • Οχήματα και Μηχανήματα Έργου’

 • Κακή χρήση εξοπλισμού – εγκαταστάσεων

 • Ανθρώπινα λάθη – παραλείψεις

Το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. και το μεγάλο δίκτυο έμπειρων μηχανικών πραγματογνωμόνων, μας επιτρέπουν να παραδίνουμε άμεσα τις εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών και των επιθεωρήσεων. Όλες οι εκθέσεις ελέγχονται πριν παραδοθούν στον πελάτη, από ειδικά στελέχη μας με πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα της συγκεκριμένης πραγματογνωμοσύνης. Αλλεπάλληλοι ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται σε όλα τα στάδια εκπόνησης μιας έκθεσης μέσω του ειδικού λογισμικού διαχείρισης έργων (E.R.P.) και τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το πιστοποιημένο, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras