Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Η ανάθεση καθη­κόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημό­σιου τομέα, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Η κύρια αρμοδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι η πρόληψη στην οποία ο ίδιος συμβάλλει κυρίως με δύο δράσεις :

 

 • άμεση πρόληψη μέσω των υποδείξεων προς τον εργοδότη και τους εργαζόμενους
 • έμμεση πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού μέσα από τις εκπαιδευτικές ομιλίες όπως και τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού, είναι πολύ χρήσιμη καθώς αποτελεί τη διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης που μπορεί να αξιοποιήσει τις συμβουλές αλλά και τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός επαγ­γελματία τεχνικού ασφαλείας από μια εξειδικευμένη εται­ρία και να πετύχει:

 

 • τον περιορισμό των κινδύνων για το προσωπικό της
 • τη μείωση των πιθανοτήτων αλλά και των συνεπειών ενός ατυχήματος που έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο για οικονομικούς όσο και για ηθικούς λόγους
 • την αποφυγή κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Χρησιμοποιώντας συνεπώς μια επιχείρηση / φορέας την ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. θα έχει ένα χρήσιμο σύμβουλο και δε θα καλύπτει απλά μια τυπική νομοθετική υποχρέωση.

Γιατί η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. είναι η μόνη ΕΞ.Υ.Π.Π. που στα πλαίσια του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εστιάζοντας και σε ζητήματα που αγνοεί ο “μέσος” τεχνικός ασφαλείας και αυτό αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημά μας απέναντι σε κάθε άλλη ΕΞ.Υ.Π.Π., καθώς η ενασχόληση του ομίλου με όλα αυτά τα αντικείμενα μας δίνει τη δυνατότητα να σκεπτόμαστε σφαιρικά και να αντιμετωπίζομε διεξοδικά τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

Δηλαδή η τεχνογνωσία από όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες του ομίλου διαχέεται σε όλες τις εταιρίες μας και έτσι οι συνεργάτες μας δε λειτουργούν απλά ως Τεχνικοί Ασφαλείας αλλά ευρύτερα ως τεχνικοί σύμβουλοι του πελάτη.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras