Εγκρίσεις τύπου

Έγκριση τύπου είναι διαδικασία με την οποία η αρμόδια εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα προϊόν (όχημα, μηχάνημα, ρυμουλκούμενο κ.ά.) τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο τεχνικός φάκελος που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή περιλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις, αναλυτική τεχνική περιγραφή του προϊόντος, πιστοποιητικά αναγνωρισμένων φορέων, εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών και αξιολογήσεις κ.ά..

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει μια ομάδα στελεχών που ασχολείται αποκλειστικά με την εκπόνηση τεχνικών φακέλων για εγκρίσεις τύπου και πιστοποίηση προϊόντων γενικότερα με υψηλή κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras